II Jornada sobre Immunodeficiències primàries

foto_ok.jpg

El 27 de novembre es va celebrar la II Jornada sobre Immunodeficiències primàries organitzada per la Unitat Funcional d’Immunodeficiències del Parc Salut Mar, de la que l’LRC en forma part, amb la participació de la Dra. Lozano, Immunòloga del laboratori.

Les immunodeficiències primàries (IDP) són un grup de més de 200 malalties d'origen genètic en què hi ha una alteració́ quantitativa i/o funcional dels diferents mecanismes implicats en la resposta immunològica. Això̀ origina sobretot una predisposició́ augmentada a infeccions, però̀ també́ pot manifestar-se en forma de processos autoimmunes o alguns tipus de càncer.