L’LRC participa en la Jornada sobre la terminologia de laboratori LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes)

IMG_2029_ok.jpg

El passat 29 de novembre, es va celebrar la Jornada sobre la terminologia de laboratori LOINC i el seu ús al Sistema Sanitari Català.

L’objectiu de la jornada va ser donar a conèixer l’estat actual de la compartició d’informació de laboratori entre els centres del SISCAT, així com l’ús que es fa de la terminologia LOINC a nivell espanyol i internacional.

Una jornada especialment adreçada als diferents laboratoris, on la Dra. Sánchez del Departament de Qualitat, va participar per donar a conèixer l’experiència de l’LRC en l’estandardització a la terminologia LOINC. L’LRC va ser un dels laboratoris pioners en dur a terme el mapeig a LOINC de tot el catàleg, així com en l’adaptació del software propi de laboratori (Eyra) per adequar-lo a aquesta terminologia i permetre l’intercanvi de resultats entres les diverses institucions sanitàries.

Va destacar, especialment, la intervenció de Daniel Vreeman, Director de LOINC and Health Data Standards del Regenstrief Institute, que va presentar una sessió d’introducció a LOINC i les darreres novetats i aplicacions de LOINC a nivell mundial.