Avís legal

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquesta pàgina web i la informació relativa al preu dels productes/serveis que se’n ofereixen a través del mateix:

Titular: LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, S.A.
Adreça: C/ Selva, 10. EDIF. INBLAU “A” 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
E-mail: informatica@lrc.es
Telèfon: 933 965 300
Fax: 934 786 660
N.I.F.: A-59.954.487

Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 22119, Foli 156, Fulla B-31.169, inscripció 1ª

- Els continguts de la pàgina web www.lrc.es, tant textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logotips, marques, etc., són titularitat exclusiva de LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, S.A. i estan emparats per la normativa reguladora de Propietat Intel·lectual i Industrial, i per tant, queda prohibida la seva reproducció, modificació, distribució o manipulació.
- Pel que fa a les referències a serveis de tercers que puguin aparèixer en aquesta pàgina web, LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, S.A. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, sense que el seu esment o aparició en aquesta web impliqui l’existència de drets sobre les mateixes.
- Tot enllaç de tercers a aquesta pàgina web s’haurà de fer a la seva pàgina principal o d’entrada.
- LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, S.A. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en la seva web, així com la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.
- LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, S.A. no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o errors que es puguin produir durant la connexió a Internet.
Tampoc garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
- LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, S.A. es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions:

Queda expressament prohibit:
1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin perjudicar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic de LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, S.A.
2. Fer servir continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’entitat o a tercers, sense que prèviament l’usuari hagi obtingut dels seus titulars l’autorització necessària per a aquest ús concret.
3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, tret que es disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o estigui permès per llei.
4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin perjudicar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, S.A. o de tercers o que puguin perjudicar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
5. L’obtenció o fins i tot el intent d’obtenció dels continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels què, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte, dels quals s’utilitzin habitualment a Internet, sempre que no comportin un risc de perjudici o inutilització de la web, dels Serveis i/o dels continguts.

LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, S.A.
Exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin produir per la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar.

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Igualment, l’informem que totes les dades facilitades a través de la Web es tractaran amb estricta confidencialitat d’acord amb la Política de Privacitat i de Seguretat de l’Empresa, així com amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.

LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, S.A.
Posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal. La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades de caràcter personal amb la finalitat de donar compliment als lícits objectius de l’empresa. Els destinataris de la informació són totes les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradors de tots els departaments, compartiments, locals i ens associats que formen part de l’empresa, així com els estaments oficials que per llei exigeixin la cessió. La remissió dels formularis existents en aquestes pàgines web, així com la remissió d’un missatge de correu electrònic, impliquen que el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat i documental de les dades incloses en la base de dades anteriorment esmentada. Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, així com per a portar a terme les tasques bàsiques d’administració, comercialització i prestació dels serveis de LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, S.A.
Igualment l’informem que vostè té dret a exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació cancel•lació en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.
Per exercitar els drets abans esmentats, i per a qualsevol aclariment, pot contactar amb nosaltres enviant-nos un mail a secretaria@lrc.es, per fax al 934786 660, o per correu a C/Selva, 10 EDIF. INBLAU “A” 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. En cas de què els seus drets no es veiessin tutelats, poden adreçar-vos a la Agencia Española de Protección de Datos.

CONDICIONS D'ÚS
El Laboratori de Referència de Catalunya, S.A. assignarà un identificador a l’usuari per tal de què aquest pugui accedir als serveis on-line que l’entitat ofereix. L’ús d’aquest password és personal i intransferible, no essent permesa la seva cessió, ni tan sols de forma temporal, a tercers diferents de l’usuari registrat. En aquest sentit, l’usuari haurà d’adoptar les mesures necessàries per a la correcta custòdia del seu password, evitant-ne l’ús per tercers. En conseqüència, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que del password se’n realitzi, així com dels possibles danys i perjudicis que les accions derivades de l’ús incorrecte del mateix puguin causar a tercers.
En cas de què l’usuari conegui o sospiti d’un ús del password per tercers, cal que posi aquesta circumstància en coneixement de l’entitat el més aviat possible.