Envíanos un mensaje

Tienes una consulta, Queja o Sugerencia? Envíanos un correo electrónico y te responderemos lo antes posible. Los correos es reciben a Nuestro Departamento de Apoyo y en los responde Nuestro profesional más adecuado en cada caso.

  • D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer sota la responsabilitat del Laboratori de Referència de Catalunya, S.A. per tal de gestionar la seva consulta. Les vostres dades no seran cedides a cap altra entitat llevat d’aquells supòsits legals que així ho requereixin.
    Tanmateix podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant escrit dirigit a : Laboratori de Referència de Catalunya, S.A, C/Selva 10, Edif. INBLAU Parc de Negocis Mas Blau, 08820- El Prat de Llobregat (Barcelona). En cas de què els seus drets no es veiessin tutelats, podeu adreçar-vos a la Agencia Española de Protección de Datos.