Avís legal i Privacitat de dades


LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA, com a responsable del lloc web www.lrc.cat, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén acomplir amb les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N º 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les següents disposicions, així com de qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA es reserva el dret de modificar qualsevol mena d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web de LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA.

 

1.     DADES IDENTIFICATIVES

 

Titular: LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA

Adreça: C/ Selva, 10. EDIF. INBLAU “A” 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

E-mail: informatica@lrc.cat

Telèfon: 933 965 300

N.I.F.: A-59954487

DPD: protecciodades@lrc.cat

Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 22119, Foli 156, Fulla B-31.169, inscripció 1ª.

 

2.     DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts de la pàgina web www.lrc.cat , tant textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logotips, marques, etc., són titularitat exclusiva de LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA i estan emparats per la normativa reguladora de Propietat Intel·lectual i Industrial, i per tant, queda prohibida la seva reproducció, modificació, distribució o manipulació. 

Pel que fa a les referències a serveis de tercers que puguin aparèixer en aquesta pàgina web, LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, sense que el seu esment o aparició en aquest web impliqui l’existència de drets sobre aquestes.

Tot enllaç de tercers a aquesta pàgina web s’haurà de fer a la seva pàgina principal o d’entrada.

 

LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en el seu web, així com la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o errors que es puguin produir durant la connexió a Internet.

Tampoc garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions:


 Queda expressament prohibit:


1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin perjudicar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic de LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA.


2. Fer servir continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’entitat o a tercers, sense que prèviament l’usuari hagi obtingut dels seus titulars l’autorització necessària per a aquest ús concret.


3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, tret que es disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o estigui permès per llei.


4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin perjudicar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA o de tercers o que puguin perjudicar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.


5. L’obtenció o fins i tot l’intent d’obtenció dels continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels què, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte, dels quals s’utilitzin habitualment a Internet, sempre que no comportin un risc de perjudici o inutilització del web, dels Serveis i/o dels continguts.


LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin produir per la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar
.

Per realitzar qualsevol mena d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic info@lrc.cat


3.     EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS


Ús de Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida d’aquestes.

Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de tràfic, controlar el progrés i nombre d'entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Recomanem, consulti la nostra Política de cookies per a més informació.

Política d’enllaços

Des de www.lrc.cat, és possible que es redirigeixi a l’usuari a continguts de tercers llocs webs, atès que el LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, i per tant, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol  altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA. No obstant això, i en compliment del que es disposa en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que es notifiqui de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra a un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

Condicions d’ús

El LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA assignarà un identificador a l'usuari perquè aquest pugui accedir als serveis on-line que l'entitat ofereix. L'ús d'aquest password és personal i intransferible, no sent permesa la seva cessió, ni tan sols de forma temporal, a tercers diferents de l'usuari registrat. En aquest sentit, l'usuari haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la correcta custòdia del seu password, evitant l'ús de tercers. En conseqüència, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que es realitzi del password, així com dels possibles d’anys i perjudicis que les accions derivades de l'ús incorrecte del mateix puguin causar a tercers.

En cas que l'usuari conegui o sospiti de l'ús del password per tercers, és necessari que ho comuniqui a l'entitat al més aviat possible.

 4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.


Privacitat de dades


1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Responsable del tractament

L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta política de privacitat és:

LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA

NIF:A-59954487

Adreça: C/ Selva, 10. EDIF. INBLAU “A” 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Web: http://www.lrc.cat

Telèfon: 933965300

Al LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA SA reconeixem la importància de protegir les dades de caràcter personal. Aquesta política de privacitat pretén informar de tots els aspectes que regulen el tractament de dades dels usuaris.

 

LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA, com a responsable del tractament de les dades personals de l'usuari, informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:


Finalitat del tractament: Entre els serveis que ofereix LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA es troben la realització de proves diagnòstiques mitjançant anàlisis clíniques, activitats d'avaluació i control de qualitat de reactius, aparells tècnics i tota mena de mitjans destinats a la diagnosi, la gestió de sistemes d'informació i serveis d'assessoria. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:


1. Anàlisis clíniques.

2. Sistemes d'informació i gestió de laboratori.

3. Assessorament: científic, informàtic, en Gestió de la qualitat, en Compres, en Recursos Humans, en Equipaments, en estudis de la informació i en Recerca aplicada.

4. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol mena de petició a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició.


Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total d’aquestes.


Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Drets que assisteixen a l'usuari:

De conformitat amb el que estableix el RGPD, tota persona té reconeguts una sèrie de drets que pot exercir davant del LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA.  

Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control () (https://www.apdcat.gencat.cat) si considera vulnerats els seus drets De la mateixa manera, en els tractaments de dades de l’usuari que estiguin legitimats en base al consentiment donat per l’usuari, aquest té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.


Dades de contacte per exercir els seus drets:

Per a l’exercici d’aquests drets, l’usuari pot enviar una sol·licitud per escrit a través de correu postal o de correu electrònic dirigida a les adreces següents:

Titular: LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA

Adreça: C/ Selva, 10. EDIF. INBLAU “A” 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

E-mail: protecciodades@lrc.cat


Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades

El RGPD ha creat la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD), que assumeix competències de coordinació, suport i control del compliment de la normativa en matèria de protecció de dades. Pot contactar amb el DPD enviant un correu electrònic a l’adreça protecciodades@lrc.cat.


2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades al LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que es realitzi algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc als usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del RGPD títol II de la LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, pels quals són tractades de manera lícita, lleial, transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitades a allò necessari en relació amb les finalitats per les quals són tractades.

LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.


4. REGISTRE D'ACTIVITATS DEL TRACTAMENT

Descarrega a través d’aquest enllaç el registre d’activitats del tractament de LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA. Aquest registre inclou, per a cadascun dels tractaments que gestiona l’entitat, les següents dades:

1. La identificació del tractament.

2. Els actors amb concreció dels responsables del tractament.

3. La finalitat del tractament.

4. Si es realitza o no transferència fora de la Unió Europea.

5. Destinataris del tractament.

6. La tipologia de les dades tractades.

7. Així com la base jurídica que els legitima.