Adhesió al Codi de Conducta per al tractament de dades personals

Adhesió al Codi de Conducta per al tractament de dades personals

Conscients de la sensibilitat de les dades que es gestionen al laboratori i del valor afegit que representa aquest distintiu respecte al compliment de la normativa de protecció de dades, l’LRC s’ha adherit al Codi de Conducta del sector, elaborat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya. Es tracta del primer Codi de l’àmbit sanitari regit per la normativa actual i aprovat per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya.

En paraules de la nostra Delegada de Protecció de Dades, l’Estela Pérez:

“L’adhesió a aquest Codi eleva encara més la nostra exigència en la salvaguarda de les dades que es gestionen al laboratori, alhora que ens permet des d’un mateix prisma i d’una manera estandarditzada amb altres entitats de l’àmbit sanitari, el tractament de les especificitats de les dades de salut.”

#LRC #LaboratoriDeReferenciaDeCatalunya #CodideConductaCSC