Comissió assessora per l’estratègia de la Covid-19 del Servei Català de la Salut

Comissió assessora per l’estratègia de la Covid-19 del Servei Català de la Salut

La Dra. Canal, actual Direcció Tècnica i d’Operacions de l’LRC ha estat designada membre de la Comissió Assessora per l’estratègia de la Covid-19 del Servei Català de la Salut.

Així mateix,  el Dr. Padilla Cap de servei de microbiologia i la Dra. Alba Vilas, responsable del servei de molecular han participat activament en la  sessió de treball organitzada pel CatSalut durant el mes de juliol, amb l’objectiu d’analitzar l’experiència d’una mostra representativa dels professionals del Sistema envers la crisi de Covid-19. A les sessions es va recollir l’opinió sobre els canvis que es consideraven que s’havien de mantenir en el futur per seguir oferint un servei de qualitat a la ciutadania i garantir el benestar dels/ de les professionals.