El compromís social a l’LRC

El compromís social a l’LRC

Al Laboratori de Referència de Catalunya estem compromesos amb les persones i amb el medi ambient. Aquest és el motiu pel qual integrem la Responsabilitat Social Corporativa a tota la nostra cadena de valor, que s’inicia abans d’extreure una mostra a un pacient i va més enllà del lliurament d’un diagnòstic.

Un procés on estan implicats com a grups prioritaris d’interès: els pacients, els nostres professionals, els clínics dels centres sanitaris i els proveïdors, entre d’altres. Un compromís amb la societat en general que ens obliga a actuar amb responsabilitat per una societat més igualitària, justa i sostenible.

Aquesta obligació que ens concerneix com a entitat, ens va portar al 2018 a adherir-nos al Pacte Mundial de les Nacions Unides, la iniciativa més important de Responsabilitat Social Corporativa a escala mundial. Des de llavors, avaluem anualment la nostra Responsabilitat Social Corporativa, mesurant i proposant noves accions, com la creació d’un pla d’Igualtat.

Fruit d’aquest treball constant hem estat mencionats recentment a l’Observatori de Consell de Relacions Laborals de Catalunya i ens han destacat al mapa interactiu i al Directori d’experiències destacades en responsabilitat social del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

Ara, ens comprometem a fer un pas més i continuar avançant en aquest compromís, alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible en l’horitzó 2030.

Volem continuar sent una empresa responsable i professional i aconseguir un futur sostenible per a tothom. 

Veure document