Fiabilitat en el diagnòstic: UNE-EN ISO 15189

Fiabilitat en el diagnòstic: UNE-EN ISO 15189

Mantenir els sistemes de millora continua de la qualitat i garantir la competència tècnica del laboratori, és una fita comuna dels professionals de l’LRC, en col·laboració amb el Departament de Qualitat. Resultat d’aquest esforç, hem aconseguit aquesta setmana l’acord de la comissió d’acreditació d’ENAC, que manté i amplia l’abast de l’acreditació, segons la norma UNE-EN ISO 15189.

Aquesta ampliació s’ha produït en diverses àrees del laboratori: cromatografia, immunologia i bioquímica entre d’altres. Podeu consultar el detall de proves acreditades a l’apartat de Certificacions i Acreditacions del nostre web: https://www.lrc.cat/ca/serveis/

Al Laboratori de Referència de Catalunya ens comprometem amb els nostres clients i volem que els professionals del sector salut que confien en nosaltres, per al diagnòstic dels seus pacients, sàpiguen que a l’LRC continuem treballant, per incrementar el nostre nivell de seguretat i fiabilitat. Inclús en un any, on la gran part dels nostres recursos han estat destinats a fer front a la pandèmia.

Gràcies a tot l’equip humà que ha estat implicat en el procés, que apropa dia a dia el nostre servei cap a l’excel·lència!