L’LRC guardonat amb el Premi “Cloud Security”

L’LRC guardonat amb el Premi “Cloud Security”

El Laboratori de Referència de Catalunya ha estat guardonat amb el Premi “Cloud Security” de Computing España.

Es tracta d’un reconeixement a la protecció de les dades que es gestionen des del laboratori, derivat de la implementació del servei cloud 365.  Unes dades delicades i importants que necessiten els clínics dels centres sanitaris de la Xarxa Pública de Catalunya, com ajuda al diagnòstic i al suport a les decisions clíniques i que requereixen d’una alta protecció.

Una inversió fonamental que ha posat de manifest, tant la necessitat d’intercomunicació accentuada a la pandèmia, - on entre els equips sanitaris i l’Administració Pública s’ha fet seguiment epidemiològic del virus SARS-CoV-2-, com l’increment d’amenaces de seguretat cada cop més sofisticades, contra el sector salut.

Un treball conjunt amb @DSA, Distribuidora de Servicios Antivirus, SL, @Computing España (BPS) i @Hornet Security