L’LRC ha posat a disposició del laboratori del Consorci Sanitari del Maresme els equips de PRC-rt COVID

L’LRC ha posat a disposició del laboratori del Consorci Sanitari del Maresme els equips de PRC-rt COVID

L'LRC ha posat a disposició del laboratori del Consorci Sanitari del Maresme els equips de PRC-rt COVID, per donar suport a les necessitats diagnòstiques del centre.

Amb aquest projecte, i d’acord amb la missió de l’LRC d’oferir suport als professionals del sector salut dins d’un marc d’innovació permanent, es busca la millora continua, potenciant  el servei de laboratori,  mantenint els nivells  de qualitat i millorant els temps de resposta de les mostres més crítiques.