L’LRC participa en la realització de tests serològics per al personal sanitari de Catalunya davant la SARS-CoV-2

L’LRC participa en la realització de tests serològics per al personal sanitari de Catalunya davant la SARS-CoV-2

L’LRC participa, juntament amb altres entitats del sector públic, en un projecte impulsat pel Servei Català de la Salut, en la realització de tests serològics davant la SARS-CoV-2 per al personal sanitari.

Es tracta d’un estudi que permetrà analitzar l’evolució de l’estat immunitari al llarg dels mesos d’aquest col·lectiu dels diferents hospitals, atenció primària, atenció intermèdia, residències i el SEM, d’arreu de Catalunya. El progrés de l’estat immunitari revelarà si tenen anticossos a la sang i permetrà entre d’altres, orientar les decisions clínico-laborals per al retorn al treball dels professionals.

https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/noticia/2020-05-18-Salut-fara-170.000-tests-serologics-als-professionals-sanitaris