La influència de les anàlisis clíniques en les malalties mentals

La influència de les anàlisis clíniques en les malalties mentals

Coincidint amb la celebració de la 30a edició de La Marató de TV3 dedicada a la salut mental, volem explicar quina és la participació del laboratori quan la situació clínica del pacient requereix un tractament farmacològic amb prescripció mèdica. I és que les anàlisis clíniques intervenen tant des del punt de vista assistencial com d’investigació, inclús abans que el metge prescriptor del tractament hagi seleccionat la medicació.

Una analítica inicial pot ajudar a identificar quadres psiquiàtrics d’origen metabòlic, relativament fàcils de tractar, com ara alguns trastorns hormonals, infeccions o intoxicacions. La resolució d’un problema hormonal pot arribar a resoldre un quadre mental, és el cas dels problemes associats a les tiroides.

Quan el pacient ja ha iniciat el tractament  pot ser necessari monitorar-ne els nivells per tal d’assegurar el compliment i l’efecte. Alguns fàrmacs presenten una variabilitat interindividual important en el seu metabolisme lligat a determinades formes moleculars dels enzims que hi intervenen. Aquests enzims també es poden estudiar per tal d’establir si el pacient metabolitza en excés o en defecte el fàrmac, i ajustar així millor les dosis.

En els darrers anys, s’està avançant molt en el camp de la farmacocinètica i la farmacodinàmica. Són disciplines que estan tenint un paper essencial en l’estudi i investigació de medicaments i nous fàrmacs, que aporten informació sobre l’efectivitat, la utilització i la seguretat. Amb l’objectiu de contribuir a fer que els tractaments farmacològics siguin menys invasius i no restin recursos personals als pacients a l’hora de pensar i afrontar els problemes i minimitzin la provocació d’altres efectes secundaris.