La nostra acció a la pandèmia

La nostra acció a la pandèmia

Aquesta setmana fa un any de la declaració de l’estat d’alarma amb motiu de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19. I des del Laboratori de Referència de Catalunya volem aprofitar l’ocasió per explicar-vos quina ha estat i continua sent la nostra acció!

La implicació de l’LRC en aquesta lluita té una data, 26 de febrer de 2020. Dia en què vàrem rebre les cinc primeres mostres per analitzar. Tres dies més tard, comunicàvem el primer positiu. Vam ser el segon laboratori del Sistema de Salut de Catalunya, després de l’Hospital Clínic, en començar a analitzar PCRs.

Des de llavors, el nostre objectiu ha anat encaminat a potenciar al màxim el nostre servei de laboratori i el suport que en donem als Clínics. Formem part de la Comissió Assessora per l’estratègia de la Covid-19 i participem activament en sessions de treball organitzades pel CatSalut.

Hem fet nombrosos esforços, des de múltiples àrees, per aconseguir augmentar la nostra capacitat diària (test d’antígens, serologies, tècniques moleculars de point of care i de rutina) i encapçalar les noves tecnologies que han anat envoltant el diagnòstic, en el transcurs del temps. Tecnològicament hem portat a terme un desplegament de darrera generació, per augmentar i reforçar la productivitat de tot el grup. Per fer-ho possible, hem hagut d’adaptar, readequar i ampliar els espais.

Actualment la capacitat productiva tècnicament instal·lada en la nostra xarxa, s’aproxima a les 5.000 PCRs diàries i la competència de la xarxa de laboratoris de l’LRC representa un 5% de la producció total de Catalunya. Augmentar la nostra capacitat productiva ha comportat, a banda d’un esforç immens de tot l’equip de la xarxa,  la incorporació de 34 nous professionals amb dedicació exclusiva. A més, hem creat un torn de nit i reforçat la resta, per poder donar servei als centres sanitaris 24x7. Atenció que hem enfortit amb la creació d’una línia específica de suport al professional sanitari.

No ens aturem i les nostres dades així ho reflecteixen!

Dóna-li al play: La nostra acció a la pandèmia