Marcadors de laboratori complementaris a l’LRC per a l'estudi de COVID19

Marcadors de laboratori complementaris a l’LRC  per a l'estudi de COVID19

A continuació, els oferim una guia de lectura ràpida, elaborada pel nostre company Alfredo Boja, tècnic de laboratori de la secció d’ HPLC- Masses, amb la col·laboració dels adjunts especialistes de l’LRC, sobre els marcadors de laboratori complementaris per la SARS Cov-2. S’ha elaborat amb l’objectiu de facilitar a professionals del sector sanitari les possibilitats del laboratori front el diagnòstic i seguiment del Coronavirus.


Marcadors de laboratori complementaris per a l'estudi de Coronavirus