Seguiment COVID

Seguiment COVID

Actualitzem la situació epidemiològica de la Covid-19, segons les dades d’activitat de la nostra xarxa de laboratoris.

Fent la comparativa entre les dades de principis de juny amb les del 31 d’agost, es pot observar la recuperació del patró d’incidència segons l’edat. A 31 de maig el grup de persones menors de 40 anys representava un 30,69% dins els positius, mentre que en el pic de la cinquena onada es va arribar a assolir un 67,37%. Les últimes dades a dia 30 d’agost van ser d’un 41,12%.

Veure video